Wojsko Polskie – Nowe jednostki w Brodnicy

W ciągu ostatniego roku Wojsko Polskie przechodziło dynamiczne przemiany, osiągając nowe znaczące kamienie milowe. Zwiększenie liczebności armii, modernizacja uzbrojenia, reformy prawne i strategiczne partnerstwo z USA to tylko niektóre elementy wszechstronnej strategii obronnej. W kontekście rosnącego zagrożenia geopolitycznego, Polska aktywnie kształtuje swoje siły zbrojne, dbając o obronę każdego skrawka terytorium. Jednocześnie, poprzez innowacyjne podejścia do rekrutacji i aktywnej rezerwy, Wojsko Polskie buduje solidne fundamenty dla przyszłego bezpieczeństwa. Poniżej przedstawione są kluczowe elementy transformacji, które ukształtowały Wojsko Polskie w minionym roku.

10 min read